Minber Nedir


pixeg - Mayıs 28, 2019 - 0 comments

Caminin içinde genelde mihrabın sağ tarafında bulunan ve üzerinde hutbe okunan merdivenli yapılara Minber denilir. İmamların tüm cemaate hitap edeceği ve bir yer olarak tasarlanmıştır. Sözlük anlamı yükselme ve yükseltme olarak bilinen minber kelimesi kademe kademe çıkılan yer anlamındaki nebr kökünden türemektedir. Kullanım amacı genelde hutbenin tüm cemaat tarafından anlaşılmasına yöneliktir. Bu kelime bazı kaynaklarda kürsü yerine de kullanılmaktadır.

Minber Yapımı Ve Tarihçesi

Peygamber efendimizin inşa ettirdiği ilk ibadethanelerde minber bulunmuyordu. Hicretten yedi yıl sonrasına kadar bu şekilde devam edildi ancak cemaatin çoğalmasıyla hutbelerin daha rahat duyulması için ilk minber yapıldı. Ahşap olan ilk minbere iki basamakla çıkılmaktaydı. Üzerinde bir oturma alanı da bulunan bu minber ılgın ağacından yapılmıştı.

Günümüzde farklı tip malzemelerden yapılmış mihrap ve minber çeşitleri mevcuttur. Birçok Cami Mermer ya da ahşap minber ile tasarlanmıştır. Tarihi camilerde ustalıkla yapılmış el işlemeleri ile şekillendirilmiş minberler mevcuttur.

Günümüzde minber basamakları beş, yedi, dokuz gibi basamaklardan oluşur. Caminin büyüklüğüne göre daha fazla sayıda basamak sayısı da olabilir. Fark mermer caminin genel yapısına göre de farklı türde malzemeden yapılabilir.

Minber’in Bölümleri?

Minberin tabanlık kısmına kaide denilmektedir. Kaide tek sıra veya birkaç sıra bordür ve silmelerden oluşmaktadır. Kaidenin hemen üzerinde bulunan kısım sürgelik olarak bilinmektedir. İstanbul Mermer sanayi hem kaide hem de süpürgelik için çok seçenek sunmaktadır.

Minberi oluşturan yan yüzeyler yan aynalıklar olarak adlandırılır. Yan aynalıklar minber basamaklarını aralarında saklayan dekoratif kısımlardır. Minber merdivenlerini iki tarafından kuşatan kısımlar korkuluklardır. Minberlerde genelde iki korkuluk bulunmaktadır. Köşebentler ise minber üzerindeki korkuluklar ile giriş sövelerini birbirine bağlayan köşelerde kullanılan unsurlardır.

Minberlerin cami içinde oluşturduğu dikey bölünmeyi hafifletmek için yapılan mimari ögelere geçit denilmektedir. Bu kısmın hemen üzerinde yer alan dikdörtgen panoya geçit üstü panosu denilmektedir.

Minber külahının oturtulduğu çokgen ve silindirik elemanlara kasnak, minber köşkünün örtüsü şeklinde düzenlenen kısma ise külah denilir. Külah kısmının bitiminde yer alan metalden bezemeli kısımlara alem denilir. Minber basamaklarına ve köşke ulaşımı sağlayan açıklık ise kapıdır.

Related posts

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir