Mihrap Nedir


pixeg - Mayıs 27, 2019 - 0 comments

Caminin iç bölmesinde bulunan, imam için ayrılmış bölmeye mihrap denir. Mihrap Kabe yönünü gösterir. Bu her cami içinde böyledir. Oyuk halinde inşa edilir. İmam mihraba çıkar. Bu girintili ve oyuk bir yapıya sahip olan yerde cemaatin karşısında durur.

Mihrap her zaman kıble yönünü belirleyen yapı olmuştur. Mihrapların etrafları girintili çıkıntılı süslemelerle yapılmıştır. Camilerde bulunan kürsü makamı da farklı süslemelerle ön plana çıkmaktadır. Mihrap imam için ayrılmış bir alandır. İmam bu yapının önünde durmaktadır.

Mihrap’ın Yapımı Ve Tarihçesi 

Mihrap İslam sanatından çok uzun geçmişlere sahip olan yapıdır. Bu yapı cami mermer yapısı ile farklı gelişim aşamalarından geçmiştir. İlk mihrap Mescid-i Nebevi’ye Ömer b. Abdülaziz’in valiliği döneminde yaptırılmıştır. Bu aynı zamanda Allah’ın Resulünün mihrabı olarak tanınmıştır.

Mihrabı oluşturan bir çok farklı yapılar bulunmaktadır. Köşelikler ve kemerler, tepelik kısmı, kitabe bölümü gibi yapılar mihrabın genelini oluşturmaktadır. Tuğla ve çini hatta mermerlerin kullanıldığı süslemelerde mihraplar bilerek yüksek yapılmıştır ki cemaat tarafından rahat görülebilsin. Fark mermer malzemelerinde süslemeler için ve birçok mihrap için kullanıldığı bilinir.

Mihrap yapı olarak camide Kabe’nin yönünü gösteren girintili bir yapı iken minber merdivenli olarak tarif edilen yapıdır. Minberde hutbe okunur. Mihrabın sağ yönüne gelecek şekilde inşa edilmektedir.

Mihrap’ın Süslemeleri Nasıldır?

Nişlerle oymaları yapılan mihrap yapıları her kültürde farklı süslemelerle inşa edilmiştir. Süslemeler tarihi yapıları dokuları ve o dönemin öne çıkan İslam sanatı ve süsleme sanatını ön plana çıkarmaktadır. Günümüzde de mermerlerin kullanımı oldukça yaygındır. İstanbul mermer sanayi bu alanda farklı seçenekler sunmaktadır.

Osmanlı döneminde balkanlarda yapılan camilerde mihrap yapılarının süslemelerinin daha sade ve daha anlaşılır olduğu gözlenmektedir. Süsleme sanatı ve İslam sanatında dönem dönem değişik ve farklı çizgiler kullanılmıştır. Bu farklılık doğrudan cami yapılarını etkilemektedir.

Bazı mihrap yapılarında özellikle Selçuklu döneminde nişlerin yanında geometrik şekillere ve yazılara sıklıkla rastlamak mümkündür. Bu mihraplarda alt kısımlarda ya da üst kısımlarda değişik geometrik şekil ve süslemelere rastlanır. Çoğu mihraba bir kapı görünümü verilmeye çalışılmıştır.

Related posts

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir