Cami Sütunları


pixeg - Mayıs 26, 2019 - 0 comments

Camiler, İslam dünyasındaki en estetik ve en ihtişamlı yapılardır. Dini yapılar, sanatsal bezemelerle donatıldığında daha göz alıcı olmaktadır. Cami sütunları, form olarak ince uzun, daire kesitli, parçalı veya tek parça olan yapının unsurlarından bir parçadır. Kaide, başlık ve gövde kısımlarından oluşarak taşıyıcı vazifesi gören sütunlar Fark Mermer Sanayi tarafından farklı tasarımlarda üretilmektedir.

Taş, mermer, ahşap gibi maddelerden yapılmaktadır. Yapıları ayakta tutmak için kullanılan sütunlar caminin işlemelerine uyumlu olarak tasarlanan mimari destek elemanlarıdır. Sütunlar yük aktarım sırasına göre 3 ayrı birimden oluşur. Bu birimler sütun başlığı, sütun gövdesi ve sütun kaidesidir. Üç birimin orantılı olması gerekir. Orantılı olarak tasarlanan sütunlar camilere estetik katmaktadır.

Sütun Başlığı ve Gövdesi

Camiye giren kişilerin öncelikle minber, mihrap, kürsü ve sütunlar dikkatini çeker. Sütun başlığı, üzerinde bulunan yapı yükünü gövdeye aktaran mimari elemandır. Başlık, düşey taşıyıcı elemanı olarak sütunun dar kesitine yükün güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlar. Emniyetin yüksek olması için geniş üst yüzey kare olurken gövde ile birleşen ve daha dar kesitli olan alt kısım ise daire şeklinde olmaktadır.

Çeşitli aşamalardan geçirilerek işlenen cami mermer başlık gövde ile birleştirilir. Başlık ile kaide arasında kalan kısım ise gövdedir. Gövde tek parçadan veya üst üste konularak birleştirilen elemanlardan oluşturulur. Gövde çok parçadan oluşuyorsa her bir parçaya tambur adı verilir. Parçaların estetik bir şekilde birleştirilmesine özen gösterilir. Özel tekniklerle birleştirilen tamburlar göz alıcı sütun gövdesini meydana getirir.

Sütun Kaidesi Estetiği

Camilerdeki her bir alan birbiri ile uyumlu bir şekilde tasarlanmaktadır. Minber ile sütunların işlemelerinin uyumlu olması dikkat edilen hususlardandır. Sadece minber değil kürsü ve mihrabın tarzının da caminin iç tasarımının muhteşem olması için uyumlu olması şarttır. Sütunun üç biriminden biri olan kaide, yükün daha geniş bir yüzeye yayılmasını ve böylece zemine aktarılmasını sağlar.

Sütun gövdesinin üzerine oturtulduğu altlık sütun kaidesi olarak isimlendirilmiştir. Kaidenin üst yüzeyi daire iken alt yüzeyi dikdörtgen şeklindedir. Cami mimarisinde çok çeşitli kaide çeşitlerinde rastlamak mümkündür. Kaideler yapının inşa edildiği dönemdeki sanatsal tarzı yansıtır.

Related posts

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir